Hembesök till hund


När det är jobbigt att åka bil:

Exempel:

- Avlivning

- Hunden blir åksjuk/panikslagen vid bilresa

- Det är svårt eller omöjligt att resa till kliniken

- Ditt jobb eller livsplanering gör det svårt att hitta tid för att resa till kliniken...